Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo se zabýval zaměstnaností u podniku

Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informacemi ze zásadních jednání a pokračovalo pak dalšími body podle programu.

Radek Nekola seznámil členy výboru se závěry posledního jednání Asociace samostatných odborů (ASO), kde se jednalo mj. také o zařazení náročných profesí do skupiny, která bude mít nárok na předčasný důchod. U ČD Cargo se jedná především o profese posunovač a vedoucí posunu, kde je nutné ze strany odborů především zajistit, aby u těchto profesí nedošlo k jejich rozdílnému hodnocení. Členové výboru se u těchto profesí shodli v názoru, že tuto práci je možno z důvodu zdravotní a fyzické náročnosti vykonávat jen v omezeném věkovém pásmu. „Skutečnou náročnost této práce bude nutné podrobit zvýšenému zájmu při prověrkách BOZP,“ dodal Nekola. Připomněl rovněž, že OSŽ na jednáních tripartity usiluje o zařazení dalších profesí, které by měly nárok na předčasný důchod, ze strany vlády však nepřichází patřičná odezva.
Radek Nekola dále seznámil členy výboru s jednáním Představenstva OSŽ (9. 3. 2024), kde se jednalo mj. o změnách, navrhovaných vedením Jihomoravského kraje v oblasti vlakových čet a osobních pokladních. Jedná se o cca 300 ohrožených pracovních míst. „Stojíme plně za nesouhlasným stanoviskem PV OSŽ při Českých drahách,“ poznamenal Nekola.
Tajemnice PV Marta Urbancová informovala o jednání Dozorčí rady a nižší poptávce po nákladní dopravě z důvodu stagnace ekonomiky. Mezi zavedenými opatřeními jsou zahrnuty šrotace nepojízdných a nepotřebných nákladních vozů a lokomotiv. Nechystá se žádné hromadné propouštění, jen jsou nyní oslovováni zaměstnanci, kteří již mají nárok na starobní důchod. Každé dva měsíce členové dozorčí rady obdrží průběžné vyhodnocení těchto kroků. ČDC bude i nadále expandovat směrem do zahraničí. Potenciál jsou přepravy komunálních odpadů, biomasy a alternativních paliv. Velkým problém je, že železniční doprava je na rozdíl od dopravy silniční zatížena cenou emisních povolenek (elektrická trakce vs auta nafta).
Na téma zaměstnanosti se poté rozproudila živá diskuse, v níž se členové PV zamýšleli nad otázkou odchodu do starobního důchodu v konfrontaci se snižováním počtu pracovníků. Shodli se na tom, že k odchodu do důchodu nelze zaměstnance nutit, na druhé straně by bylo chybou, pokud by v důsledku nezájmu odchodu do důchodu museli odcházet mladí pracovníci.
Závěrem jednání proběhlo losování mužstev na fotbalový turnaj ČD Cargo a projednány byly otázky výjezdních zasedání PV OSŽ ČD Cargo v následujících měsících.

Zdroj: OSŽ
Miroslav Čáslavský
 

Další zprávy