Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

FSČR své argumenty k vyhl. 260 obhájila

Začátkem letošního roku vstoupila v účinnost vyhláška 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy, která nahradila svoji letitou předchůdkyni, vyhlášku 101/1995 Sb. Tomu předcházela poměrně dlouhá a složitá jednání, především na úrovni Ministerstva zdravotnictví, ale i ostatních zainteresovaných institucí.

Přijatelná podoba předpisu
Novelou Zákona o dráhách z roku 2021 došlo k tomu, že Ministerstvo dopravy bylo zbaveno spolugesce této pro zaměstnance drážní dopravy důležité vyhlášky a jediným gestorem se tak stalo Ministerstvo zdravotnictví. To v praxi znamenalo, že prvotní návrh novelizované vyhlášky postrádal praktický pohled na specifickou stránku provozování drážní dopravy. Byly nastaveny velmi tvrdé podmínky, ale pouze pro držitele licence strojvedoucího, nikoliv pro ostatní zaměstnance drážního provozu. Např. vykonání dopravně psychologického vyšetření při každé periodické prohlídce, jakož i při mimořádné prohlídce, ať už byla nařízena z jakékoliv důvodu!
Především díky vstřícnému přístupu odborných zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví a též i podpoře některých zaměstnavatelů z resortu dopravy se podařilo v průběhu připomínkového řízení obhájit naše argumenty a dostat tak výsledné znění vyhlášky i při dodržení pravidel stanovených Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES do přijatelné podoby jak pro zaměstnance, tak i dopravce.

Změny v lékařských prohlídkách
Dále uvádíme důležité změny v pracovnělékařských prohlídkách držitelů licence strojvedoucího:
• Posunutí věkové hranice pro pravidelné prohlídky z 50 let na 55, resp. 56 let. Pravidelné prohlídky budou do dovršení 56 let věku prováděny ve tříletých intervalech; dovršením věku 56 let se zkracuje platnost pravidelné prohlídky na 1 rok.
• Dopravně psychologické vyšetření zůstává na posouzení lékaře, s výjimkou žadatelů o vydání licence strojvedoucího, pro které je i nadále povinná.

Zásadních změn doznala úprava mimořádné lékařské prohlídky. Nově se nařizuje mimořádná lékařská prohlídka v následujících případech:
a) na základě nařízení drážního správního úřadu,
b) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy
1. po každém pracovním úrazu po nehodě s účastí osob,
2. po nehodě s účastí osob,
3. pokud byla posuzované osobě zakázána pracovní činnost podle jiného právního předpisu,
c) v případě rozhodnutí posuzujícího lékaře, zejména po době pracovní neschopnosti trvající déle než 30 dnů, nebo
d) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy nebo v případě rozhodnutí posuzujícího lékaře, je-li důvod pochybovat o tom, zda posuzovaná osoba nadále splňuje podmínky zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální.
Mimořádná lékařská prohlídka se přitom nově provede v rozsahu prohlídky žadatele o licenci strojvedoucího (vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu) s tím, že dopravně psychologické vyšetření bude provedeno pouze tehdy, považuje-li to posuzující lékař za vhodné vzhledem k důvodu provádění mimořádné lékařské prohlídky nebo vzhledem ke skutečnostem zjištěným při mimořádné lékařské prohlídce. Doposud bylo možno provést mimořádnou lékařskou prohlídku pouze v rozsahu omezeném na prověření zdravotního důvodu dočasné pracovní neschopnosti.Zdroj: FSČR

Další zprávy