Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Nástěnka

17/05/2024
Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informac...
12/04/2024
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 22.4.2024 od 15:00 hod.
13/03/2024
Začátkem letošního roku vstoupila v účinnost vyhláška 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy, která nahradila svoji letitou předchůdkyni, vyhlášku 101/1995 Sb. Tomu předcházela poměrně dlouhá a složitá jednání, především na úrovni Ministerstva zdravotnictví, ale i ostatních zainteresovaných institucí.Přijat...
13/01/2024
Osmého ledna 2024 byla uzavřena dohoda zaměstnavatele a 12 odborových centrál působících u ČD a.s. na nově zavedených principech Osobního ohodnocení (dále jen OSO), tzv. „centrální pravidla“. V průběhu velmi náročného, dlouhodobě vedeného jednání byly mnohdy postoje zaměstnavatele a odborových centrál k parametrům OSO výrazně rozdílné. Je nutné zdůraznit, že často odlišné názory k jednotlivým kritériím prezentovali i zástupci odborových organizací a nalézt shodu bylo poměrně obtížné. Přestož...
06/12/2023
Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%....
05/12/2023
Dne 4.12.2023 byla podepsána PKS na rok 2024 v společnosti ČD Cargo, a. s. 1. Nárůst v tarifních stupních a stupnicích +4,5%2. IN PERs-42-B-2011 – navýšení nominální hodnoty „letmo“ + 150,- Kč tj. nově na 800,- Kč,nominální hodnotu „řidiče“ ve stávající výši tj. 800,- Kč.3. Stravné dle bodu 3.7.1.2 – ve znění textu a vý...
04/12/2023
Dne 4.12.2023, došlo k dohodě o parametrech nové podnikové kolektivní smlouvy ve společnosti ČD Cargo, a.s. pro rok 2024. Předmětem dohody je plošné navýšení tarifních mezd v rozsahu 4,5%. V rámci celého systému odměňování se dohoda dále zaměří na klíčové profese v provozní oblasti naší společnosti.O&n...
10/11/2023
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 13.11.2023 od 15:00 hod.
05/11/2023
30.10. proběhlo již třetí jednání o podobě PKS ČD Cargo na rok 2024.Na tomto jednání došlo k dohodě změny "IN PERs-26-B-2010 Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ČD Cargo", a to v bodě, který řeší ztrátu zdravotní způsobilosti před odchodem do starobního důchodu. Dále byly uzavře...
20/10/2023
Po dalším kole kolektivního vyjednávání lze konstatovat, že došlo ke shodě na rámci a principech letošního kolektivního vyjednávání. Ve výsledku to znamená, že letošní kolektivní vyjednávání se více než v jiných letech zaměří na odměňování klíčových zaměstnanců společnosti ČD Cargo a o něco méně...
25/09/2023
Dne 12.9 ve večerních hodinách obdržel Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.od zaměstnavatele návrh Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2024, a tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. ...
29/06/2023
Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády České republiky ve věci vládního návrhu ozdravného balíčků veřejných financí 2024/2025.Pro zobrazení otevřeného dopisu klikněte na ikonku přílohy....
Příloha:
28/04/2023
ZO FS Most Vás zve spolu s rodinnými příslušníky na výlet do Zubrnic s prohlídkou pivovaru Velké Březno.Konání akce: 27.5.2023Plán dne:   9:01 - odjezd vlakem z Mostu do Ústí n/L západ ( vlak Os 6809 )  9:54 - přestup na vlak z Ústí n/L západ do Ústí n/L Střekov ( vlak Os 6409 )10:10 - odjezd historickým vlakem do Zubrnic, prohlídka žel. muzea13:00 - odjezd ze Zubrnic do Velkého Března ( vlak Os 15483 )14:30 - prohlídka pivovaru Velké Březno s degustacíOdjezd domů dle stavu a vlastního uvážení.Výlet se uskuteční při počtu nejméně ...
15/04/2023
Při jednání zástupců odborových svazů působících u ČD Cargo s vedením společnosti konaném letošního 6. dubna bylo dojednáno s platností od letošního 1. května navýšení stravného na maximum částek stanovených vyhláškou MPSV ČR č. 467/2022 Sbírky (o změně sazby základní náhrady za používání silničních mo...
10/04/2023
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 18.4.2023 od 15:00 hod.
06/03/2023
A) hodnota stravenek v zaměstnání strojvedoucí se zvyšuje ze současných 120 Kč na 140 Kč, resp. ze 60 Kč na 70 Kč . (bod 7,článek 1, příloha č.4 PKS), hodnota poukázky se zvyšuje ze současných 44 Kč na 60 Kč v případě nároku při délce směny nad 12 hod. (bod 8, článek 1, Příloha č. 4 PKS)...
20/11/2022
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 23.11.2022 od 15:00 hod.
20/11/2022
Výbor ZOFS Most vás zve na akci "LASER GAME". Akce se koná v Mostě v restauraci Sportovka (nad nádražím) dne 3.12.2022 od 16:00 hod. Po hře posedíme v restauraci Sportovka.
14/10/2022
V pondělí 10.10.2022 byly v sídle společnosti ČDCargo podepsány dva důležité dokumenty. 2.změna PKS 2021/2022 a PKS 2023.První zmiňovaná 2.změna PKS 21/22 znamená prozaměstnance navýšení tarifních a smluvních mezd provozních zaměstnanců o 2% od1.10.2022, navýšení stravného na hodnoty 138,-; 210,- a 325,-, navýšení  hodnoty stravenek na 120,- a zm...
14/10/2022
Vážené kolegyně, vážení kolegové,vedení ČD Cargo a zástupci odborových organizací dnes dokončili kolektivní vyjednávání. Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvou...
18/09/2022
Počátkem měsíce září byl odborovým centrálám působícím u společnosti ČD Cargo předán návrh změny stávající Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo pro příští rok. Tímto bylo fakticky zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti.Jak se dalo očekávat, původní návrh zaměst...
08/09/2022
Ve dnech 29.8. a 30.8. se sešly na jednání ve Vyšším Brodě Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a Podnikový výbor OZŽ ZSSK Cargo.První den 29.8. zasedal samostatně PV OSŽ ČD Cargo. Od předsedy PV p. Nekoly zazněly velice závažné informace, a to zejména ...
08/09/2022
Dne 3.srpna proběhlo další jednání o 2. změně PKS ČD a. s. Obě zúčastněné strany, zaměstnavatel i zástupci jednotlivých odborových centrál, konstruktivně diskutovali o posledním předloženém návrhu zaměstnavatele a stanovisku OC k možnému řešení finančních požadavků zástupců zaměstnanců....
21/04/2022
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 3.5.2022 od 15:00 hod.
25/03/2022
V roce 2022 si přetočíme hodinky ze zimního na letní čas 27. března z 2:00 hod na 3:00 hod, k zimnímu času se vrátíme zase 30. října. Střídání zimního a letního času bude pokračovat určitě do roku 2025. Letní čas začíná vždy poslední březnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu.
14/02/2022
Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, začalo ve čtvrtek 10. 2. 2022 po úvodních formalitách jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Na jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Radek Nekola, dorazili v průběhu jednání i zástupci zaměstnavatele: obchodní ředitel Ing. Radek Dvořák, personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělní sociálního a mzdového Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personální strategie Ing. Josef Kreische.Radek Nekola v úvodu zopakoval některé důležité momenty z kolektivního ...
04/02/2022
V souvislosti s novelizací Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2022 k zavedení nových povinností osoby řídící drážní vozidlo a definování nedodržení těchto povinností jako přestupek fyzických osob. Konkrétně se jedná o: § 46t „Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce“ odst. 1: 1) Osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce a) musí zastavit drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu, b) mu...
04/02/2022
Dne 2.2.2022 podepsal prezident FSČR Jaroslav Vondrovic v odpoledních hodinách v sídle společnosti PKS ČD Cargo na roky 2022/23. Podpis tohoto stěžejního dokumentu následoval po dlouhé sérii jednání, která byla započata v loňském roce. Všechna jednání probíhala ve velmi složité covidové době a přísná hygienická opatření rozhodně nebyla zjednodušením....
04/12/2021
Dne 1. prosince 2021 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. Jednání probíhalo v obdobném kombinovaném režimu jako u ČD, a.s., kdy je za každou OC fyzicky přítomný pouze jeden zástupce a ostaní jsou přítomni on-line pomocí PC.V...
04/12/2021
Dne 2.12.2021 pozdě odpoledne bylo kolektivní vyjednávání u Českých drah završeno podpisem Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2022. Tento dokument obsahuje mimo jiné dohodu navýšení mezd 4 % do tarifu.Kolektivní smlouva ČD – kompromis ve složité době...
16/11/2021
V úterý 9. listopadu se částečně osobně a částečně videokonferenčně sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál působících v společnosti České dráhy, aby se pokusili sjednotit oboustranně značně rozdílný pohled na podobu podnikové kolektivní smlouvy v roce 2022.V úvodu...
31/10/2021
Výbor ZOFS Most zve své členy na členskou schůzi s turnajem v šipkách.Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 3.11.2021 od 15:00 hod.
31/10/2021
ZO FS Most tě zve na bowling, který se koná dne 20.11.2021 v Chomutově - STRIKELAND BOWLING CENTRUM ( 15 min. od vlakové zastávky Chomutov-město, adresa: Chomutov, Pod Strážištěm 5723)Dráhy: 16:00-18:00 hod. Od 18:00 hod posezení s občerstvením.Všichni jste vítáni :)...
24/10/2021
Napsal: David VotroubekVydáno: 24. 10. 2021Na v této době prozatím posledním jednání zástupců železničních odborových centrál (OC) se zaměstnavatelem, konaném dne 21. října 2021, byl dojednán plánovaný harmonogram kolektivního vyjednávání pro uzavření budoucí Podnikové kolektivní smlouvy akciové společnosti ČD Cargo.K faktickému spuštění kolektivního vyjednávání by mělo dojít 9. listopadu tohoto roku předáním návrhu zaměstnavatele. OC se dohodly na společném j...
19/06/2021
Vzhledem k termínu nutnosti prodloužení platností licencí pro stávající strojvedoucí a zapracování nových poznatků Drážní úřad (DÚ) vydal aktualizovaný Metodický pokyn č. 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího, a to včetně příloh 1 až 5, který nově řeší prodloužení platnosti licence strojvedoucího o 10 let a okruhy pro výcvik strojvedoucích ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti k z...
17/04/2021
Naše společnost ČD Cargo včera neoficiálně zahájila testování nové aplikace pro strojvedoucí. Ta je bude prostřednictvím tabletu informovat o aktuálních traťových poměrech v místech jízdy jejich vlaku. Strojvedoucí tak brzy dostanou dlouho očekávaný nástroj, který spojí informace z tabelárních jízdních řádů a digitalizovaných tabulek traťových poměrů, které vydává Správa železnic.V rámci projektu DISAF (DIgital SAfety First) bylo ČD Cargo vybráno pro pilotní ověření aplikace. V průběhu roku se přidají i mateřské...
15/02/2021
Dne 11.2.2021 se konalo opět formou videokonference jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s.Účastni byli všichni členové PV. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel odboru personálního Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová.Na pr...
18/12/2020
S dvouprocentním růstem mezd na příští rok kopíruje ČD Cargo další dvě státní železniční společnostiPo Českých drahách a Správě železnic se nezvykle brzy dohodli na nové kolektivní smlouvě i ve společnosti ČD Cargo. ...
12/12/2020
Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.:Dnes proběhlo formou videokonference první jednání spolu se zástupci zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2021/2022.Pročetli jsme celý navržený text. Technické změny či nekonfliktní body byly uzavřeny ve shodě. V současném návrhu nebylo ze strany ČDC předloženo mnoho změn a pro další období PKS tak zůstává stejná výměra dovolené, stanovená týdenní pracovní doba a i celá stávající příplatková sféra. Pro další jednání, které se uskuteční 17.12 zůstává k řešení výše objemu finančních prostředků na oblast ...
28/11/2020
Dne 20. listopadu došlo při společném jednání zástupců zaměstnavatele a odborů zastupujících zaměstnance k představení předběžného podnikatelského plánu společnosti na rok 2021 a k předání návrhu Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo na rok 2021/22. Zároveň s tímto byl předán i návrh na 3. změnu PKS 2019/20, kde se dle sdělení zaměstnavatele jedná prakticky pouze o technickou novelu vynucenou změnou legislativních podmínek....
02/11/2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace  COVID-19,  rozhodl ředitele odboru personálního o zastaveni KOP zaměstnanců ČDC od 18.10.2020 do odvolání  ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit  na KOP &nbs...
15/10/2020
Dne 7.10.2020 projednávaly odborové svazy společně se zástupci firmy již dříve předložený záměr zaměstnavatele změnit letošní podnikovou kolektivní smlouvu ČD....
30/07/2020
V těchto dnech se uskutečnila jednání, jež Federace strojvůdců České republikypovažuje za významná nejen pro naši odborovou organizaci a strojvůdcovskou profesi,jejíž oprávněné zájmy hájíme, ale i pro širokou cestující veřejnost. Týkala se totižvytvoření takových podmínek pro práci strojvedoucích, jež v neposlední řadě povedoutaktéž k podstatnému zvýšení bezpečnosti železničního provozu na naší železniční síti.Za zcela klíčové považujeme především naše pracovní setkání s místopředsedou vládyČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. A důležitost tohoto rokování z 28. červenc...
09/07/2020
Vážení přátelé, v úterý 7.7.2020 došlo na železniční trati č. 142 Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt u dopravny Pernink k tragédii. Okolo 15 hodiny se zde srazily dva vlaky. Několik stovek metrů od dopravny se zde čelně srazil osobní vlak číslo 17113 vedený jednotkou 844 RegioShark s osobním vlakem číslo 17110 vedený jednotkou 814/914 RegioNova. Následky jsou katastrofální, dva mrtví a několik těžce a velmi těžce zraněných. Mezi zraněné patří i vlakový personál ČD z domovské stan...
04/06/2020
Výbor ZO FSČR Most zve své členy na členskou schůzi s turnajem v šipkách. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod tribunou (u vstupu na fotbalový stadion) dne 16. dubna 2019 od 15 hodin. Po schůzi bude následovat 12. Memoriál Fr .Veselého - turnaj v šipkách. Přijďte posedět a poklábosit s kolegy u pěnivého moku s občerstvením.
Příloha:
21/05/2020
Na jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 20. května 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti Domu Bohemika informoval Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo) o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné i o tom, že díky institutu částečné nezaměstnanosti nemusel podnik propustit zhruba 638 zaměstnanců. „Tady je vidět, že institut zafungoval a pokud si jako firma sáhneme na příspěvek MPSV, můžeme koronavirovou krizi překonat bez větších personálních otřesů,“ uvedl a jako druhý bod sv...
24/03/2020
Jak psychicky zvládnout období pandemie? Zaměstnanci ze Skupiny ČD budou mít možnost využít pomoc psychologů z Dopravního vzdělávacího institutu.Jsme si vědomi toho, že aktuální riziko onemocnění, Covid 19 vyvolává celou řadu obav. Jedná se o zcela novou situaci a nikdo netuší, jak dlouho budou trvat všechna nezbytná opatření. Tato skutečnost představuje velkou psychickou zátěž. Obavy se týkají nejen samotné nákazy a jejích zdravotních následků, ale také oblasti pracovní, finanční a v neposlední řadě i oblasti mezilidských vztahů. Proto se společnost DVI, a.s. rozhodla od příštího týdne poskytovat zaměstnancům Sk...
16/12/2018
Dnes 13.12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s. Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019. Při nelehkém kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel a odborové centrály dohodly minimalizovat riziko fluktuace navýšením odmě...
10/06/2018
  Již v prvních červnových dnech mělo dojít k návratu lokomotivy 742 397-3 zpět do domovského působiště v Českých Budějovicích. Tato lokomotiva byla první z osmi hnacích vozidel této řady, které během letošního roku projdou opravou R3 u externího opravce – společnosti CZ LOKO Česká Třebová. Během této opravy byly mimo jiné provedeny úpravy požadované Federací strojvůdců ČR na základě diskuze a návrhů z ...