Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Zprávy

25/06/2024
ČD Cargo respektuje veškeré termíny vycházející z Národního implementačního plánu ERTMS a Plánu moderního zabezpečení české železnice, vnímá implementaci vlakového zabezpečovače ETCS především jako nástroj značné navýšení bezpečnosti již tak velmi bezpečného módu dopravy a přistupuje k němu s maximální mírou společenské zodpovědnosti.V úterý 28. května 2024 jsme na tiskové konferenci v Praze-Libni prezentovali dokončení projektu na vybavení 128 lokomotiv ČD Cargo řad 163, 363 a 742.71 evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS Level 2, Baseline 3, který byl podpořen z dotační výzvy vyhlášené v roce 2015 CEF Transport Cohesion Call.„Projekt byl technicky uzavřen (všechny podmínky dotace splněny v souladu s Dodatkem č. 3 ke Grantové dohodě) k 31. prosinci 2023. Celkový max. příspěvek CEF na vybavení 128 lokomotiv mobilní částí systému ETCS činí 27,3 mil €, což odpovídá více jak 60 % z celkových investičních...
14/03/2024
Za účasti ministra dopravy, vedení ČD Cargo, mateřských Českých drah a dalších zástupců úřadů a institucí spjatých s železniční dopravou dnes dopravce ČD Cargo slavnostně zahájil provoz nového simulátoru řízení vlaků v České Třebové. Pravidelně se na něm budou školit všichni strojvedoucí ČD Cargo. Simulátor je věrnou kopií stanoviště strojvedoucího lokomotivy Siemens Vectron. „Bezpečnost provozu je pro ČD Cargo absolutní prioritou. Naši strojvedoucí proto každé dva roky na simulátoru absolvují individuální školení pod vedením lektora z Dopravního vzdělávacího institutu. Vyzkoušet si zde mohou například reakci na poruchy zabezpečovacího zařízení na trati, jízdu vlaku pod ETCS ale budou řešit i mimořádné situace se kterými se v běžném provozu mohou setkat,“ uvedl předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Předcházet mimořádným událostem, správně zareagovat v mimořádné situaci, je jedním z důležitých předpokladů, jak lépe zvládat dopravu, jak zvýšit bezpečnost na železnici. V letošním roce máme jako hlavní téma přípravu na provoz pod dohledem ETCS. Zprovoznění nového simulátoru vnímám jako důležitý milník umožňující jednodušší přechod na nový vlakový zabezpečovač,“ dodal minis...
25/09/2023
Skupina České dráhy vykázala v prvním pololetí roku 2023 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zisk před zdaněním ve výši 987 milionů Kč. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o více než 1,9 miliardy Kč. K pozitivnímu výsledku přispěl především návrat cestujících do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a také silnější koruna. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tak zlepšil zejména segment osobní dopravy, který se dostal do zisku. Kromě mateřské společnosti se ale dařilo i ostatním společnostem v rámci Skupiny, které rovněž významně přispěly k meziročnímu zlepšení....
07/08/2023
Brněnská technologická společnost Betrian ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) vyvíjí zabezpečovací technologii, která sleduje nepřetržitě polohu vlaku s přesností na centimetry a hlásí jeho polohu i vlakům v okolí. V případě hrozící srážky by dokázala nezávisle na strojvůdci vlak i zastavit. Vyvíjený systém podle zakladatele společnosti Jana Lerche využívá dostupných technologií, které by mohly za minimální náklady zvýšit bezpečnost hlavně na tratích, kam se drahé technologie ETCS nedostanou. A těchto tratí je v EU většina."K železnici jsme se dostali před pěti lety, když jsme spolupracovali na funkčním vzorku autonomního vlaku. Zauj...
28/04/2023
Společnost ČD Cargo, a. s., největší tuzemský železniční nákladní dopravce a nejvýznamnější dceřiná společnost Českých drah, a.s., realizovala za rok 2022 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 233 mil. Kč, což je v meziročním srovnání o pětinu nižší zisk.Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy tvořený konsolidovanými výsledky ČD Cargo a jeho dceřiných společností přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 209 mil. Kč.Za rok 2022 přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 64,2 mil. tun zboží, což je o 1,4 mil. tun více než v předcházejícím roce. Vzrostly nejen výkony na tuzemském železničním dopravním trhu, ale pokračovala také expanze do zahraničí, kde již ČD Cargo aktivně působí v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a své služby začalo nabízet i v Chorvatsku.„ČD Cargo má za sebou velice těžký rok. Vedle dramatického růstu cen energií a takřka všech nákladů jsme se museli vyrovnat s poklesem objemu řady přepravovaných komodit v důsledku nižší výkonnosti některých průmyslových odvětví,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth, který dále upřesňuje: „Naopak výz...
28/04/2023
Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) činil v loňském roce 396 milionů korun. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o dvě miliardy korun. Pozitivní vliv na to měl především návrat cestujících do vlaků. Vedle vnitrostátních dálkových a regionálních linek nastalo i postupné oživení mezinárodní dopravy.České dráhy v loňském roce přepravily 157 milionů zákazníků, to je o 36 milionů více, než v roce předchozím. Přepravní výkon loni dosáhl 7,7 miliard osobokilometrů a průměrná cestovní vzdálenost stoupla na 49 kilometrů, což bylo dokonce více než v předcovidovém roce 2019. „Po dvou letech ztrát kvůli pandemii COVID-19 a následném prudkém zdražení vstupů byl právě návrat lidí k cestování vlaky hlavním předpokladem pro to, aby se národní dopravce přiblížil vyrovnanému hospodaření a skončil v mírném zisku před zdaněním. S ohledem na masivní obnovu vozového parku a dohánění historického investičního dluhu však musíme část finančních prostředků na nové investice získávat z cizích zdrojů,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Obnova vozidlového parku je aktuálně finančně zajištěna loňskou podzimní emisí takzvaných zelených dluhopisů a úvěry od Eurofimy.České dráhy loni do provozu uvedly desítky nových vlaků v regionální...
27/03/2023
Stejně jako společné setkání Podnikových výborů OSŽ řídil i jednání Podnikového výboru OSŽ  ČD Cargo a.s. Radek Nekola. Přivítal na něm personální ředitelku této společnosti Mgr. Anetu Miklášovou, která se ve svém vystoupení zaměřila nedostatečný počet zaměstnanců a také na jejich vysokou věkovou hranici. „Existovala doba, kdy se ČD Cargo příliš nezaměřovalo na nábor nových pracovníků a spíše se snažilo stabilizovat jejich stav,“ konstatovala. Nyní se pod jejím vedením situace obrátila a personální oddělení hledá všemožné cesty, jak stavy pracovníků doplnit a získáváním nových zaměstnanců také jejich stav omladit. Pravdou je, že po rozdělení Českých drah, bylo v očích veřejnosti ČD Cargo upozaděno, k čemuž přispělo i to, že se zabývá pouze nákladní přepravou. Náprava bude postupně prováděna spoty v rozhlasových stanicích, např. v rádiu Kiss, dále na reklamních billboardech, firemních automobilech apod. Svým způsobem by měly k náboru zaměstnanců přispět rovněž poskytované benefity – pro jejich poskytování se nabízejí různé formy. Ne všechny však vyhovují odborářům. Chybí především jistá variabilnost jejich využívání. Odbory ...
27/03/2023
České dráhy (ČD) budou kvůli zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS investovat do svých vozů přibližně deset miliard korun. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel ČD Michal Krapinec. Mobilní část ETCS se podle něj bude instalovat do více než 400 vozidel a na nový systém se zároveň bude školit personál.Letos začne podle Krapince instalace ETCS například do elektrických jednotek InterPanter, řídicích vozů, vybraných typů motorových vozů a jednotek, například RegioShark, a do motorových lokomotiv. Loni na jaře začal zkušební provoz pod dohledem ETCS mezi Olomoucí, Přerovem a Břeclaví a postupně přibyly další úseky. Od Nového rok...
26/01/2023
ČD - Telematika dovybavila palubní jednotkou evropského vlakového zabezpečovače ETCS poslední z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 dopravce ČD Cargo a úspěšně tak dokončila významnou zakázku. Celý projekt realizovalo sdružení dodavatelů ČD - Telematika (vedoucí sdružení) a AŽD. Úplně poslední lokomotivou dovybavenou systémem ETCS v rámci této zakázky se stalo vozidlo 363 256-9. Jeho slavnostního předání dopravci se zúčastnili mimo jiné předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a zástupci ČD - Telematiky a AŽD.„Aktuální předání posledního vozidla z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 dopravce ČD Cargo, které jsme dovybavili evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, znamená úspěšné dokončení rozsáhlé a svým způsobem průkopnické zakázky v rámci české železnice,“ uvedl Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD - Telematiky. „Tohoto významného milníku v oblast...